Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) Course Contents (English) Öğretim Planları

Tarihçe

Yüksekokulumuz bünyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Örgün Öğretim) 2003/2004 öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamış ve ilk mezunlarını 2004/2005 eğitim-öğretim yılında vermiştir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (II. Öğretim) ise 2005/2006 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamış ve ilk mezunlarını 2006/2007 eğitim-öğretim yılında vermiştir.

Günün gereklerine ve sektörün beklentilerine göre, programın adı 2009/2010 eğitim-öğretim yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı olarak değiştirilmiş; program ders ve içerikleri de 2010/2011 eğitim-öğretim yılında yenilenmiştir.

NEDEN BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI?

Sekreterlik bilinçli bir şekilde büyümüş, gelişmiş ve yeni, modern bir görünüm kazanmıştır. Bu mesleği yapanlar hem bu alandaki bilgileri edinmeli, hem de bu bilgileri uygulayarak pekiştirmelidir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı bu bilgileri edinebileceğiz bir ön lisans programıdır. Yönetim düşüncesindeki gelişmeler ve yöneticilerin profesyonelleşmesi ile birlikte, profesyonel yönetici asistanlarına duyulan ihtiyaç ve verilen önem sürekli artmaktadır. Günümüzde yönetici asistanları, yöneticinin ve büroların çalışmalarını etkin ve başarılı bir biçimde yürütebilmesinde aranan elemanlardır. Ve bu meslek popüler mesleklerden biridir.

 Eğitim

2 yıllık-4 yarıyıllık ön lisans eğitimini kapsar. Normal öğretimin yanında, ikinci öğretim seçeneği de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Değişim Programları ile yurtiçinde veya yurtdışında başka bir üniversitede öğretim görebilmektedir. Mevlana Değişim Programında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile anlaşmamız bulunmaktadır. Ayrıca Farabi Değişim Programı kapsamında Türkiye’deki birçok Üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

FİZİKİ ALTYAPI VE İMKANLAR

Klavye teknikleri, web tasarım, bilgisayar büro programları gibi uygulamalı dersler için iki adet Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için, alanında uzman kişileri çağırdığımız kariyer günü, konferans ve seminerler düzenlemekteyiz. Teknik geziler ile öğrenci ve sektörün buluşmasını gerçekleştirmekteyiz. Bu tür etkinliklere önem vermekteyiz.

GİRİŞ VE MEZUNİYET KOŞULLARI

YGS-4 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Ayrıca sınavsız geçiş imkanı da bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için, öğretim planında belirtilen 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak .

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

-Mezunlarımız, sekreter, yönetici asistanı, büro elemanı olarak iş bulabilmekte ve önlerinde üst düzey yönetici asistanı, yönetici sekreter ve yönetici pozisyonlarına ilerleme olanakları da bulunmaktadır. Sağlık, turizm, eğitim, hukuk gibi çok farklı sektörlerde çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memuriyete de geçebilmektedirler. KPSS’de bu program mezunları için özel kadrolar bulunmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş yapılabilmektedir: Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İşletme Bilgi Yönetimi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yönetim Bilişim Sistemleri Ayrıca, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi gibi açık öğretim lisans programlarına da sınavsız olarak dikey geçiş olanağı bulunmaktadır. .

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin