Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Programı- Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Programı (İ.Ö.)

Ders İçerikleri(Türkçe) Course Contents(English)  | Öğretim Planları 

Tanıtım
Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Programı, Zonguldak ilinin tarım ve gıda yönünden en zengin yöresi olan Çaycuma ilçesinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılacaktır.
Eğitim
Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri ön lisans programı iki yıl süreli bir eğitimi kapsar.  4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Programın kontenjanı birinci öğretim için 50; ikinci öğretim için 50 kişi olmak üzere toplam 100 kişidir.

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak.

Temel Değerlerimiz:
 Bilimsellik, çağdaşlık, evrensellik
 Katılımcılık, paylaşımcılık
 Toplum yararını gözetmek
 Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık
Misyonumuz: Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri programı olarak çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın ve mesleki sorumluluğunun bilincinde, günümüzün bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen teknikerler yetiştirmek.
Eğitim Amaçlarımız:
 Gıda üretimi yapan fabrikalarda teknik ara eleman olarak yetki ve sorumluluk yüklenebilen,
 Gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerindeki gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen,
 Sahip olacağı bilgi ve becerileri gıda kontrolü ve gıda üretimi alanlarında etkili olarak kullanabilen,
 İletişim becerisi yüksek,
 Takım çalışmasına yatkın,
 Gıda endüstrisi tarafından tercih edilen teknikerler yetiştirmek.
Akademik Personel:
Akademik personel; 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde  3 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.
Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Programı
Öğr. Gör. Özge Algan CAVULDAK (Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. İrem UZUNSOY
Öğr. Gör. Dilek KAÇAR
Meslek Yüksekokulumuzun diğer öğretim üyeleri ve öğretim elemanları da programımızda dersler verecektir.
Altyapı:
Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Bölümü ön lisans öğrencileri için Çaycuma Meslek Yüksekokulu binasında 2 adet derslik ve eğitim-öğretim amaçlı kullanılan 2 adet laboratuar vardır. Bunlar Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuarlarıdır. Ayrıca, kampüsümüzde 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılması planlanan Sakine & Şevki Yurtbay Gıda Araştırma Merkezi binası da Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Bölümü öğrencilerinin derslik ve laboratuar ihtiyacına destek olacak şekilde düzenlenecektir.
İstihdam Olanakları: Gıda Kalite Kontrol ve Analizi teknikerleri ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler yapabilecek şekilde yetiştirilirler; gıda laboratuarlarında, ilgili kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptirler.
Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.