Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planları

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ  

Program Hakkında Genel Bilgi ,

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü 2004-2005 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bölüm bünyesinde Gıda Teknolojisi (57101) ve Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (57110) olmak üzere iki program bulunmaktadır. Gıda Teknolojisi Programı 2004-2005 öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleştirmiş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ise 2012-2013 öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmaktır. Öğretim sürecimizi bilimsellik, çağdaşlık, evrensellik, katılımcılık, paylaşımcılık, toplum yararının gözetilmesi ve bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık gibi temel değerlere dayandırmaktayız. Misyonumuz, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın ve mesleki sorumluluğunun bilincinde, günümüzün bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen teknikerler yetiştirmektir. Gıda üretimi büyük bir sorumluluktur ve bilinçli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. Geleceğin gıda teknikerlerini yetiştirirken, hammaddeden tüketiciye kadar yer alan aşamalarda öğrencilerimize bu sorumluluk bilincini aşılamaktayız. Günümüz koşullarında artan tüketici nüfusu ve kaynakların eksikliği gibi nedenlerle üretilen gıda ürünleri yetersiz kalmaktadır. Gıda endüstrisine kazandırılacak olan iyi eğitimli gıda teknikleri sayesinde, kaynakların bilinçli ve etkin kullanımı, tekniğine uygun ve hijyenik koşullarda kalite standartları çerçevesinde gıda üretimi mümkün olacaktır.

Neden Gıda İşleme Bölümü Programı

Gıda sektörü büyüme hızı gittikçe artan bir sektördür ve bilinçli beslenmedeki artış gıda mühendisleri kadar gıda teknikerlerinin ve gıda kontrolörlerinin de istihdamını zorunlu kılmıştır. Sektör önemli bir potansiyele sahiptir ve çalışma alanı olarak geçerliliğini devam ettirecektir. Son yıllarda ön plana çıkan bilinçli ve denetim altında gıda üretimi, gıda teknikerlerine ve kontrolörlerine geniş çalışma alanı oluşturmaktadır. İnsanların yaşam kalitesini devam ettirebilmek için doğru beslenme ihtiyacı gıda teknikerliğinin ve kontrolörlüğünün geleceğin vazgeçilmez meslekleri arasında yer almasını sağlamaktadır.

Eğitim
 

Ön lisans programları iki yıl süreli bir eğitimi kapsamaktadır, programların öğretim dili Türkçe’dir. Gıda Teknolojisi programında 1 yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunmaktadır. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Gıda Teknolojisi Programının kontenjanı 60 kişi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının kontenjanı 50 kişidir. Öğrencilere birinci sınıftan itibaren temel bilimler dersleri, gıda teknolojisi ve gıda kalite kontrolü ve analizi alan dersleri ve mesleki seçmeli dersler verilerek öğrencinin ilgi duyduğu konularda daha detaylı ve ileri düzeyde bilgi edinmesi sağlanır. Ayrıca her yarıyılda teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de verilerek, laboratuvar çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, laboratuvar ekipmanlarını aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik bilgilerini deneylerle pekiştirmeleri sağlanır. Tarım ve gıda yönünden zengin olan Çaycuma ilçesinde öğrencilerimize teorik bilgilerini pekiştirme imkanı sağlayacak; süt ve süt ürünleri fabrikası, un fabrikası, konserve fabrikası ve salyangoz fabrikası bulunmaktadır.

Fiziki Altyapı ve İmkânlar
 

Gıda İşleme Bölümü ön lisans öğrencileri için Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü binasında 4 adet derslik ve eğitim-öğretim amaçlı kullanılan 2 adet laboratuvar vardır. Bunlar Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarları’dır. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizma analizleri, Kimya Laboratuvarı’nda nem, kuru madde, tuz, şeker, yağ, azot, protein, pH, asitlik, nişasta, renk ve kül tayinleri, buğdayda tane sertliği, un verimi, unda düşme sayısı, unda sedimantasyon değeri ve gluten indeks değeri tayinleri yapılabilmektedir. Laboratuvarlarımızda distile su cihazı, hassas ve analitik teraziler, refraktometre, kül fırını, kuru hava sterilizatörü, inkübatör, elek ünitesi, destilasyon düzeneği, su banyosu, çeker ocak, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, ısıtıcı, balon ısıtıcı, problu dijital termometre, otomatik ve dijital büretler, pH-metre, Gerber santrifüjü, Grobecker kesit aleti, valsli un değirmeni, sedimentasyon test cihazı, Glutomatik sistem, Abbe refraktometresi, viskozimetre, homojenizatör, santrifüj, Kjeldahl protein tayin cihazı (yakma ünitesi ve destilasyon ünitesi), UV-spektrofotometre ve vorteks gibi temel laboratuvar ekipmanları bulunmaktadır. Giriş Koşulları YGS-2 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Ayrıca sınavsız geçiş imkanı da bulunmaktadır. Mezunların Çalışma Alanları Gıda Teknolojileri Programından mezun olanlara 'Gıda Teknikeri' unvanı verilir. Mezunlar, gıda teknikeri olarak gıda üretimi tüketimi ve denetimi yapan kamu ve özel kuruluşların üretim bölümünde, kalite kontrol, mikrobiyoloji ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilirler. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programından mezun olanlara ‘Gıda Kontrolörü’ unvanı verilir. Gıda kontrolörleri ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler yapabilecek şekilde yetiştirilirler. Programı başarıyla bitiren mezunlar; kamu-özel gıda laboratuvarlarında çeşitli gıda analizlerini yaparak, kamu-özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanması için gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarındaki asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler.

Dikey Geçiş İmkânları
 

Bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin