Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planları

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAM BİLGİLERİ

Muhasebe ve Vergi Bölümü’nde ön lisans eğitimi, 2002 yılında İktisadi ve İdari programlar Bölümü’ne bağlı Muhasebe programı ile başlamıştır. Daha sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.04.2009 tarihli kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program adları değişmiş ve dolayısıyla mevcut programımız Muhasebe ve Vergi Bölümü çatısı altında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu uygulama 2009-2010 Öğretim yılı İtibariyle faaliyete geçirilmiştir.

Neden Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ?

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, kamu ve özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde etkin rol alacak, muhasebe ve vergi alanında yeterli bilgi donanımına sahip meslek ara elemanları yetiştirmek amaçlı öğrenim verilmektedir. Programın amacı; muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik temelde, hem de uygulama temelinde gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. Öğrenciler bu programdan muhasebe ara elemanı olarak mezun olmaktadırlar.

Eğitim
 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı bir ön lisans eğitimini kapsar. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen toplam 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Programımızın güncel olarak, üniversitemiz tarafından yapılan Mevlana Anlaşmaları kapsamında, Arnavutluk Epoka Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi ile programımızı da kapsayan öğrenci değişim protokolleri bulunmaktadır. Bir diğer işbirliği anlaşması olan Farabi kapsamında ise Türkiye’de bulunan pek çok üniversite ile değişim protokolleri imzalanmıştır.

Fiziki Altyapı ve İmkânlar
 

Program bünyesinde, 2 adet derslik ve 2 adet bilgisayar laboratuvarı kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli olarak yürütülen Paket Programlar I-II derslerinde TÜRMOB ve TESMER işbirliği ile hazırlanan, internet destekli LUCA bilgisayarlı muhasebe programı kullanılmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı tarafından, akademisyenlere, meslek mensuplarına ve öğrencilere yönelik ve her yıl farklı temaların belirlendiği “Geçmişten Geleceğe Muhasebe” isimli panel düzenlenmektedir. Ayrıca muhasebe ve vergi alanlarında çeşitli konferanslar, teknik geziler ve öğrencilerle sosyal paylaşımlarda bulunmak için sosyal gezi programları da yapılmaktadır.

Giriş Koşulları
 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü YKS merkezi sınav sistemi ile yapılmakta olup TYT türü ile yerleştirme yapılmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Serbest Muhasebecilik Firmaları

Mali Müşavirlik Firmaları

Yeminli Mali Müşavirlik Ofisleri

Her Türlü Kamu Kurum ve Kuruşlarının Muhasebe Birimleri

Bankalar

Sigorta Şirketleri

Uluslararası İşletmeler

Her Türlü Özel İşletmenin Muhasebe ve Finans Bölümü

Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer

Dikey Geçiş İmkânları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşletme, İşletme Bilgi yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finans Öğretmenliği

Uluslararası Finans

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin