Ormancılık Bölümü
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) Course Contents (English)  | Öğretim Planları

 

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2013 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Ormancılık ve Orman  Ürünleri önlisans programı iki yıl süreli bir eğitimi kapsar. Programın öğretim dili Türkçe’dir.  4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Eğitim Amaçlarımız:

* Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.

*Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi, verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi ve mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması konularında bilgi sahibi olan, teknik elemanlar yetiştirmek.

*Bilimsel bir anlayışla ormanın bir ekosistem olarak değerlendirebilen,

*Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi değil, çok yönlü yararlanma sağlayabilen,

*İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin