Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planları

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Programda turizm sektöründe çalışabilecek kaliteli turizm ara elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Mezun olan öğrenciler, konularıyla ilgili, sektörde aranan çeşitli sertifikalara sahip olarak ve özellikle konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri gibi sektörün ana işletmelerinde çalışabilmekte, aynı zamanda kendi adlarına organizasyon düzenleme ve kendi işlerini kurabilme becerisini de kazanmaktadırlar. Kendi kişisel gelişiminin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, çevrelerine saygı duyan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Programının müfredatı ve ders içerikleri sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmektedir. Son olarak, Program ders ve içerikleri de 2017/2018 eğitim-öğretim yılında yenilenmiştir.

NEDEN TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının hedefi; genel turizm ve iletişim bilgisine sahip, meslek mevzuatı ve meslek etiğini bilen; turistik kaynakların ve çevrenin korunmasına duyarlı; bilgisayarda ofis ve otel otomasyon programlarını kullanabilen; oteldeki tüm departmanların işleyişini bilen bireyler yetiştirmektir. 

Fiziki Altyapı ve İmkânlar
 

2 adet Bilgisayar Laboratuvarı bulunan yüksekokulumuzda Otel Otomasyon Sistemleri dersleri uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğrenciler, Kat Hizmetleri, Servis vb. dersleri yeterli ekipmanlar sayesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Her yıl düzenli olarak Zonguldak, Amasra ve Safranbolu bölgesindeki otellere teknik geziler düzenlenmektedir. Okuma salonu, kantin, yemekhane, kapalı spor salonu ve açık spor alanları vb. fiziki altyapı imkânları bulunmaktadır. Düzenlenen her türlü organizasyonda öğrenciler aktif olarak görev alarak bilgilerini daha fazla uygulama imkânı elde etmektedirler.
Mevlana Değişim Programında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile anlaşmamız bulunmaktadır. Ayrıca Farabi Değişim Programı kapsamında Türkiye’deki birçok Üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Eğitim


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının hedefi; genel turizm ve iletişim bilgisine sahip, meslek mevzuatı ve meslek etiğini bilen; turizm sektörüyle ilgili ulusal ve uluslararası literatüre hâkim, turistik kaynakların ve çevrenin korunmasına duyarlı; bilgisayarda ofis ve otel otomasyon programlarını kullanabilen; oteldeki tüm departmanların işleyişini bilen bireyler yetiştirmektir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının eğitim dili Türkçe’dir. Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlamış olması, 30 günlük yaz stajını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Giriş Koşulları

Programa kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına sahip olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler, konularıyla ilgili, özellikle konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri gibi sektörün ana işletmelerinde çalışabilmekte, aynı zamanda kendi adlarına organizasyon düzenleme ve kendi işlerini kurabilme becerisini de kazanmaktadırlar.

Dikey Geçiş İmkânları

İşletme
Konaklama İşletmeciliği
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Otel Yöneticiliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin