Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planları

Program hakkında genel bilgi

  2012-2013 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, 2 yıllık önlisans eğitimini kapsamaktadır. Programın amacı, işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan, nitelikli, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler yetiştirmektedir. Programın temel değerleri, bilimsellik, çağdaşlık ve yenilikçilik, özgünlük, sürekli eğitim ve gelişme, özgürlük ve yaratıcılık ve katılımcı yönetimdir.   Temel değerleri çerçevesinde, dinamik öğretim kadrosu ve güncel eğitim programının yanı sıra teknik geziler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinliklerle bu hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.   Güncel bir program olan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin çalışabileceği alanlar özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de mevcuttur.

Neden İnsan Kaynakları Yönetimi Programı?

  İşletmelerde insan kaynağını seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, eğitim, kariyer planlama, motivasyon, ücretlendirme, sendikal ilişkiler ve yasal düzenlemeler vb. konular insan kaynakları departmanının çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Son zamanlarda iş dünyasında rekabet avantajı elde edebilmek için insan kaynaklarına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Ancak, ülkemizde insan kaynakları yönetimi alanında eğitim-öğretim veren programların sayısı göreceli olarak az olduğundan, sektörde insan kaynakları departmanı kadrolarına farklı bölüm mezunları da yerleştirilmektedir. Gelişmekte olan güncel programlar arasında yerini alan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nın geleceğin popüler mesleklerinden biri haline gelmesi öngörülmektedir. Bu programdan mezun olanların iş hayatına atılmaları ve başarılı olabilmeleri yabancı dil, bilgisayar, etkili iletişim kurma, karar verme ve sorun çözme vb. konularda kendilerini geliştirmelerine bağlıdır.

Eğitim

  İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı bulunmaktadır. Normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim seçeneği de bulunmaktadır.  İnsan Kaynakları Yönetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlamış olması, 30 günlük yaz stajını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Fiziki Altyapı ve İmkânlar

  Yaklaşık 40 kişilik bilgisayar laboratuvarı, derslikleri, okuma salonu, kantin, yemekhane, spor salonu vb. fiziki altyapı imkânları bulunmaktadır. Çeşitli teknik ve sosyal geziler düzenlenmekte; kariyer günleri kapsamında uzmanlar, yöneticiler davet edilerek seminerler ve söyleşiler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sertifikalı eğitim programları da düzenlenmektedir.

Giriş Koşulları

  Programa kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına sahip olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

  İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programı mezunları, İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı” unvanını alarak kamu kurumları, danışmanlık şirketleri, kariyer planlama şirketleri, sendikalar gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkânlarına sahiptir.

Dikey Geçiş İmkânları

  Mezunlarımız dikey geçiş sınavını başarmak koşuluyla aşağıdaki dört yıllık fakültelere geçiş yapabilmektedirler.

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme
  • Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

  İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız geçiş imkânları da mevcuttur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin