Yüksekokul Kurulu
{'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'lisans': 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (1989)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (1998)', 'mail': 'hikmet.yazici', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': '3726436603 5501', 'gorev': 'Müdür', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hikmet.yazici.html', 'isim': 'HİKMET YAZICI', 'eposta': 'h_yazici@hotmail.com', 'anabilimdali': '', 'doktora': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Biyolojisi ve Odun Koruma (2002)'}
Yrd.Doç.Dr. HİKMET YAZICI
Müdür
Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (1989)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (1998)
Doktora:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Biyolojisi ve Odun Koruma (2002)
e - Posta:h_yazicihotmail.com
Telefon:3726436603 5501
{'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi (2009)', 'calismaalanlari': 'Yerel Yönetimler, Orta Ölçekli Kentler, Seçim Sistemleri', 'yukseklisans': 'Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim BD (2012)', 'mail': 'umut.uzmez', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': '3726436601 5002', 'gorev': 'Müdür Yardımcısı', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/umut.uzmez.html', 'isim': 'UMUT ÜZMEZ', 'eposta': 'umut_uzmez87@hotmail.com', 'anabilimdali': 'Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. UMUT ÜZMEZ
Müdür Yardımcısı
Ana Bilim Dalı:Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Lisans:Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi (2009)
Yüksek Lisans:Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim BD (2012)
Çalışma Alanları:Yerel Yönetimler, Orta Ölçekli Kentler, Seçim Sistemleri
e - Posta:umut_uzmez87hotmail.com
Telefon:3726436601 5002
{'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'lisans': 'Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (2009)', 'calismaalanlari': 'Muhasebe, Muhasebe Tarihi, Denetim, Muhasebe Standartları', 'yukseklisans': 'Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı (2011)', 'mail': 'metehankucuker', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': '3726436603 5046', 'gorev': 'Müdür Yardımcısı', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/metehankucuker.html', 'isim': 'Metehan KÜÇÜKER', 'eposta': 'metehankucuker@gmail.com', 'anabilimdali': 'Muhasebe Finansman', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. Metehan KÜÇÜKER
Müdür Yardımcısı
Ana Bilim Dalı:Muhasebe Finansman
Lisans:Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (2009)
Yüksek Lisans:Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı (2011)
Çalışma Alanları:Muhasebe, Muhasebe Tarihi, Denetim, Muhasebe Standartları
e - Posta:metehankucukergmail.com
Telefon:3726436603 5046
{'unvan': 'Prof.Dr. ', 'lisans': 'Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü (1980)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Ankara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı (1994)', 'mail': 'serminsenturan', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': None, 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/serminsenturan.html', 'isim': 'ŞERMİN ŞENTURAN', 'eposta': 'senturansermin@gmail.com', 'anabilimdali': '', 'doktora': 'Kırıkkale Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı (2000)'}
Prof.Dr. ŞERMİN ŞENTURAN
Lisans:Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü (1980)
Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı (1994)
Doktora:Kırıkkale Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı (2000)
e - Posta:senturansermingmail.com
{'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'lisans': 'Selçuk Üniversitesi İşletme (2005)', 'calismaalanlari': 'Yönetimde Karar Alma, Stratejik Yönetim ', 'yukseklisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme (2007)', 'mail': 'ncelik', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': '3726436601 5042', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ncelik.html', 'isim': 'NERMİN KİŞİ', 'eposta': 'ncelik@beun.edu.tr', 'anabilimdali': 'Yönetim ve Organizasyon Bölümü', 'doktora': 'Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme (2012)'}
Yrd.Doç.Dr. NERMİN KİŞİ
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Lisans:Selçuk Üniversitesi İşletme (2005)
Yüksek Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme (2007)
Doktora:Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme (2012)
Çalışma Alanları:Yönetimde Karar Alma, Stratejik Yönetim
e - Posta:ncelikbeun.edu.tr
Telefon:3726436601 5042
{'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'lisans': 'Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2007)', 'calismaalanlari': 'İngilizce, edebiyat, dil öğretimi, yabancı dil öğretimi', 'yukseklisans': 'Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2011)', 'mail': 'yasemin.aydemir', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': '3726436601 5066', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yasemin.aydemir.html', 'isim': 'Yasemin AŞCI', 'eposta': 'yasemin.aydemir@beun.edu.tr', 'anabilimdali': 'Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi'}
Öğr.Gör. Yasemin AŞCI
Ana Bilim Dalı:Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı
Lisans:Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2007)
Yüksek Lisans:Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (2011)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Çalışma Alanları:İngilizce, edebiyat, dil öğretimi, yabancı dil öğretimi
e - Posta:yasemin.aydemirbeun.edu.tr
Telefon:3726436601 5066
{'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (2008)', 'calismaalanlari': 'Malzeme Karakterizasyon, Ahşap Konstrüksiyonları, Ahşap Yapı Analizi, Sonlu Elemanlar Metodu', 'yukseklisans': 'Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (2011)', 'mail': 'mustafa.zor', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': '3726436601 5063', 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mustafa.zor.html', 'isim': 'Mustafa ZOR', 'eposta': 'mstfzor@gmail.com', 'anabilimdali': '', 'doktora': 'Bartın üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (2017)'}
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ZOR
Lisans:İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (2008)
Yüksek Lisans:Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (2011)
Doktora:Bartın üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (2017)
Çalışma Alanları:Malzeme Karakterizasyon, Ahşap Konstrüksiyonları, Ahşap Yapı Analizi, Sonlu Elemanlar Metodu
e - Posta:mstfzorgmail.com
Telefon:3726436601 5063
{'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'lisans': 'ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Maliye (2014)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi', 'mail': 'armagan.macit', 'fotograf': None, 'baglibirimler': '', 'telefon': None, 'gorev': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/armagan.macit.html', 'isim': 'ARMAĞAN MACİT', 'eposta': 'armagan.macit@gmail.com', 'anabilimdali': 'Havacılık Yönetimi', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. ARMAĞAN MACİT
Ana Bilim Dalı:Havacılık Yönetimi
Lisans:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Maliye (2014)
Yüksek Lisans:KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi
e - Posta:armagan.macitgmail.com
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin