Misyon/Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve ülkemizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere, diğer hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirerek istihdam sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktır. Ayrıca bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri insanlığın hizmetine sunan girişimci bir yüksekokul olmaktır..

Vizyon

Modern eğitim-öğretim tekniklerinden şaşmadan,teknolojik olanaklardan en üst düzeyde faydalanarak,coğrafi çevrenin ve meslek içeriklerinin dönemsel değişmelerine ayak uydurarak faaliyetlerin sürdürülmesi ve alanında uzmanlaşmış, çağın gerektirdiği bilgiyi sosyal hayatla bütünleştirebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, teknolojiye hâkim ve yabancı dil bilgisine sahip bireyler yetiştirme sorumluluğunun yerine getirilmesidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin