Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planı

Sosyal Güvenlik Program Bilgileri

Gerek kamu gerekse özel sektör işletmelerinde çalışan personelin

 • Sosyal güvenlikle ve sigortalarla ilgili tüm işlemlerini belge veya bilgisayar ortamında yapabilme,  
 • Personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilme,
 • Bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilme gibi mesleki becerilere sahip “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları” yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık ön lisans programına “Sosyal Güvenlik Programı” adı verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Programının amacı; kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Sosyal güvenlik, gerek dünyada gerekse ülkemizde önemi gittikçe artan ve çalışanların tümünü yakından ilgilendiren bir konudur. Bu derece öneme sahip bir konu ile ilgili uzmanlaşmanın yeterli ve nitelikli kişilerce sağlanması, ülkeyi sosyal güvenlik açısından ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bununla birlikte akademik disiplin altında yapılan sosyal güvenlik mesleki eğitiminin başta SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) olmak üzere, benzer alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları için zaman ve motivasyon kaybı gibi sorunların çözümüne sağladığı katkılar Sosyal Güvenlik Programlarının ve bu alanda donanımlı eleman ihtiyacının önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu süreç içerisinde eğitimli, uzman personel ihtiyacı da hissedilecektir. Bu ihtiyaçtan hareketle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’ne bağlı olarak açılan Sosyal Güvenlik Programı 2019-2020 akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Neden Sosyal Güvenlik Programı?

Tüm dünyada sosyal güvenliğin öneminin artması sebebiyle mezunlar istihdamda kamunun yanı sıra özel sektör kuruluşlarında da kolayca istihdam şansı bulabilirler. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların sosyal güvenlik departmanında istihdam olanağına sahip olan program mezunları, iş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına da sahiptirler. Sosyal güvenlik sektörünün küresel bir doğaya sahip olması, Türkiye ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada birçok ülkede kariyer imkânları sunmaktadır.

Programın Öğrenme Kazanımları

 • Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme
 • Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme
 • Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme
 • Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma
 • Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme
 • Toplumsal sorunlara bilimsel veriler, kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme
 • İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme
 • Sosyal güvenlik alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az sosyal güvenlik ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.


Giriş Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü YKS merkezi sınav sistemi ile yapılmakta olup TYT puan türü ile yerleştirme yapılmaktadır.


Mezunların Çalışma Alanları

Sosyal Güvenlik Programı mezunları aşağıda sıralanmış olan kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
 • Diğer Kamu Kuruluşları,
 • Özel Şirketler,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Büroları
 • Bankalar

Ayrıca, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler, sigorta bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahip olmaktadır. Mezunlar ayrıca, çalıştıkları kurum ve işletmelerde yöneticiliğe yükselebilmektedir.


Eğitim
 

Programın öğretim süresi dört yarıyıldır.

İsteyen öğrenciler 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi görebilirler.

Öğrenciler her yarıyılda zorunlu dersleri yanında seçmeli derslerden tercih ettikleri toplam 30 AKTS ders alırlar. Dersler teorik ağırlıklı olarak konusunda uzman öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Programa kayıtlı her öğrenci birinci yılın sonunda toplam 30 işgünü olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapmaktadır.

Bu programdan mezun olanlar “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Sosyal güvenlik meslek elemanı, kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemandır.


Dikey Geçiş İmkânları

Sosyal Güvenlik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Sigortacılık
 • Sosyal Hizmet
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Hizmet

lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin