Erasmus+ Staj Hareketliliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt

 

 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ

2022 - 2023 Akademik Yılı Erasmus+Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Duyurusu için tıklayın.

 • Çaycuma MYO’da bulunan bütün programlardaki tam zamanlı öğrenciler Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden yararlanabilir.

 

 • Başvuru yapabilmek için öğrencilerin not ortalaması en az 2.40 olmalıdır.

 

 • Staj hareketliliği için herhangi bir anlaşmaya gerek yoktur.

 

 • Hem 1. Sınıf hem de 2. Sınıf öğrencileri bu hareketlilikten yararlanabilir.

 

 • Sınıf öğrencilerinin bir önceki yıl başarısız olduğu dersler başvuru yapmak için bir engel oluşturmaz. Not ortalaması dikkate alınır.

 

 • Başvuru ZBEÜ web sayfasında ilan edilen Erasmus+ staj hareketliliği duyurusunun ardından https://app.erasmus.beun.edu.tr adresi üzerinden yapılır. Belirtilen adreste bulunan başvuru form doldurularak ve Türkçe-İngilizce Transkript forma eklenerek başvuru yapılır. Davet mektubu (Letter of Acceptance/Invitation) başvuru sırasında mevcutsa o da belgelere eklenir. Başvuru anında mevcut değilse, duyuruda belirtilen son tarihe kadar sisteme yüklenmelidir (Başvuruya dair detaylı bilgiye https://erasmus.beun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

 

 

DAVET MEKTUBU

 

 • Davet mektubu ile ilgili tüm yazışmalar öğrenci tarafından yapılır.

 

 • Öğrenci, Avrupa Birliği’ne üye herhangi bir ülkede bulunan işletme/ kamu ya da özel kurumun eğitim almakta olduğu program ile ilgili birimde staj yapabilir. Örneğin Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi İngilizce’nin aktif şekilde kullanıldığı bir kurumun herhangi bir biriminde staj yapabilir. İnsan Kaynakları Yönetimi programı öğrencisi programına uygun olarak insan kaynakları ya da benzer bir biriminde staj yapabilir.

 

 • Öğrenci ilgili birimde staj yapabilmek için e-mail ya da telefon yoluyla iletişim kurabilir. İletişim sürecinde öğrenciler üniversite, yüksekokul, bölüm ve program bilgilerini iş yeri yetkilisine belirterek, bu iş yerinde staj yapabileceği bir birimin olup olmadığını öğrenebilir.

 

 • İletişim sırasında öğrenci, Erasmus+ stajını 2 aylık süreci kapsayacak şekilde tamamlaması gerektiğini iş yeri yetkilisine belirtmelidir.

 

 • 2 aylık bu süreç, duyuruda belirtilen zaman aralığında olmak şartıyla ve özellikle Haziran-Temmuz, Temmuz-Ağustos ya da Ağustos-Eylül aylarında tamamlanabilir. 2 aylık süreç öğrenci tarafından belirlenip, iş yeri yetkilisinin onayına sunulabilir.
 • 2 aylık süreç için onay alındıktan sonra iş yeri yetkilisinin öğrenci ad ve soyadının ve 2 aylık sürecin açıkça belirtildiği bir davet mektubunu e-mail yoluyla öğrenciye iletmesi istenir.

 

 • İmzalı ve mühürlü şekilde taratılıp öğrenciye e-mail yoluyla yollanan davet mektubu Erasmus+ başvuru sistemine yüklenir (başvuru esnasında ya da duyuruda davet mektubu için belirtilen son tarihte).

 

 • Öğrenci, sistemde başvuru oluşturduktan sonra, üniversitemizin Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulan Yabancı Dil sınavına belirtilen tarih ve saatte girmelidir. Yazılı sınav ve mülakat sonucunda alınan puana göre hibe listesi ilan edilmektedir. Hibe miktarı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. (Hibe bilgilendirmesi Erasmus Koordinatörlüğü sayfasında mevcuttur.)

 

 • Daha sonra https://erasmus.beun.edu.tr/formlarbelgeler/ogrenci-staj-hareketliligi.html adresinde yer alan Eğitim anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) doldurularak iş yerine yollanır ve ilgili yerlerin doldurularak imzalı mühürlü şekilde taranıp öğrenciye e-mail yoluyla yollanması istenir. Öğrenci ve MYO Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanan belge, ZBEÜ Taahhütname ve Hibe sözleşmesi de eklenerek ZBEÜ Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir.

 

 • Hibe hakkı kazanan öğrenciler hibeli olarak hareketlilikten yararlanabilir. Hibe hakkı kazanmayan ancak Erasmus+ staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler de ilgili tüm belgeleri hazırlayarak hibesiz şekilde hareketlilik yapabilir.

 

 • Yurt dışına gitmek için gerekli vize işlemleri için

https://erasmus.beun.edu.tr/formlarbelgeler/ogrenci-staj-hareketliligi.html adresinde bilgilendirme mevcuttur.

 

 • Staj hareketliliğini tamamlayan öğrenciler döndükten sonra

https://erasmus.beun.edu.tr/formlarbelgeler/ogrenci-staj-hareketliligi.html adresinde belirtilen belgeleri ZBEÜ Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin