Tasarım Bölümü

İç Mekan Tasarımı Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English)Öğretim Planı

PROGRAMIN TANITIMI:

Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

Mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında Tekniker ünvanı ile istihdam edilebileceklerdir. Tekniker; çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.

DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI:

El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mimarlık

Tezhip Sanatı

 İç Mekan Tasarım Programı “Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından Mezun Olacakların/ Mezun Olanların Sınavsız Yerleştirilebilecekleri” Meslek Yüksekokulu programları arasında yer almaktadır.  Ayrıca genel lise mezunları da programı tercih edebilmektedirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI ve İSTİHDAM:

 İç Mekan Tasarımı programında okutulan -toplam 120 AKTS- dersleri ve 30 iş günü olan yaz stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz mezun olarak, İç Mekan Tasarımı Teknikeri unvanı kazanmış olacaktır.

Programın öğrenim dili Türkçe'dir. Programımızda 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi bulunmaktadır.

Türkiye genelinde yapılan araştırmaların genelinde endüstri kuruluşlarının, özellikle iç mekânlar için üretim yapan işletmelerin, en büyük sorunlarından biri özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Bu programla amaçlanan; işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılanmaktır.

 Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili Fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Özel sektörün yanı sıra devlet kurumlarında tekniker unvanı ile görev yapabileceklerdir.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin