Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Ders İçerikleri (Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planı  

Program Hakkında Genel Bilgi

BBülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu bünyesinde devlet üniversiteleri arasında bir ilk olarak kurulan Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı, 1 yıllık İngilizce hazırlık programının başarıyla tamamlanmasının ardından verilen 2 yıllık eğitimden oluşan bir ön lisans programıdır. İngilizce ve Türkçe dilleri arasında pek çok farklı alanda yazılı ve sözlü çeviri yapabilme yeteneğini kazandırmayı ve İngilizce dilinde hem yazılı hem de sözlü iletişim yetkinliği sağlamayı hedeflemektedir. Çağın şartlarına ve gereklerine uygun bir ders programı dâhilinde zorunlu ve seçmeli derslere sahiptir. Öğrencilerin öğrendiklerini iş hayatında uygulama fırsatı bulmaları ve çeviri ile ilgili pratikte deneyim kazanmaları için programda staj bulunmaktadır. Program genç, vizyonu geniş, İngilizce dili konusunda uzman öğretim görevlilerine sahiptir.

Neden Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı?

İngilizce dilinin ve çevirinin önemi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın tamamını ele aldığımızda, iletişim, bilimsel teknolojik gelişmeler, medya, ticaret, akademik çalışmalar gibi insanla alakalı olan her konuda İngilizce vazgeçilmez bir unsurdur, başarıya giden yolun temel taşıdır. İster iş hayatında, ister akademik hayatta tüm dünyanın istese de istemese de kullandığı bir dünya dili haline gelmiştir. Büyümekte ve gelişmekte olan ülkemizde ve dünyada iyi derecede İngilizce konuşan, yazan ve çeviri yapabilen iş gücüne ihtiyaç bu büyüme ve gelişme ile aynı doğrultuda artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı çağımız koşullarına en uygun, en aranan, en avantajlı ve en popüler mesleklerin başında gelmektedir. Bu yüzden Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı tercih açısından çok ideal bir programdır.

Eğitim

Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı özetle 1 yıl İngilizce hazırlık + 2 yıl İngilizce dilinde Ön Lisans Eğitimi (30 AKTS lik 4 dönem Zorunlu, Seçmeli ve Mesleki Seçmeli Dersler) + 30 İş günü Zorunlu Staj = 120 AKTS lik bir eğitim sistemine sahiptir. İkinci Öğretim Programı mevcuttur.  Gereken dil sınavı puanlarını taşımak ya da üniversitenin yapacağı muafiyet sınavında başarılı olmak kaydıyla İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet mümkündür. Fiziki Alt Yapı ve İmkânlar Öğrencilerimizin görsel ve işitsel dil yeteneklerinin geliştirilebilmesi için görsel ve işitsel donanımlı sınıflarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için, kariyer günü, konferans ve seminerler düzenlemektedir. Giriş Koşulları Türk Öğrenciler İçin: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Mezunların Çalışma Alanları Çevirmenlik mesleği özellikle İngilizce Çevirmenlik günümüzde tüm ülkelerde her iş sahasında aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslektir. Başta Çeviri Büroları, Turizm sektörü, Haber Ajansları, Gazete Büroları, Resmi Kuruluşlar ve İthalat-İhracat Şirketleri olmak üzere akla gelen her iş alanında istihdam fırsatı bulunan ender mesleklerden birisidir.


Dikey Geçiş İmkânları

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş yapılabilmektedir: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilimi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin