Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Ders İçerikleri (Türkçe) Course Contents (English) Öğretim Planı 

 ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI

 Program Hakkında Bilgi

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2013 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır. Ormancılık Bölümü Ormancılık ve orman ürünleri programı;  Ağaç, ağaçlandırma, orman, orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, orman ekosistemleri, anakaya ve toprak özellikleri, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, tıbbi ve aromatik bitkiler, masif ve levha şeklindeki odun ürünleri, kereste ve türevleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretimi konularında eğitim alacak olan  “Ormancılık ve Orman Ürünleri” Programı mezunları Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü niteliğindedir. Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programı ÖSYM tarafından yapılan TYT puanı ile giriş sağlanmakta ve iki yıl süreli bir eğitimi kapsar. İsteyen öğrenciler 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi görebilirler. Programın öğretim dili Türkçe’dir.  4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

 Programın Eğitim Hedefleri

 • Teorik eğitimin uygulamaya aktarılması
 • Orman Ekosisteminin tanıtımı ve Özellikleri
 • Ormanı bir Ekosistem olarak değerlendirilmesi, bu bağlamda teorik ve uygulamalı eğitim altyapısını oluşturması
 • Orman alanlarının işletme amaçları doğrultusunda yararlanmanın modellenmesi
 • Orman ve orman alanlarının, sadece odun üretimi değil, çok yönlü yararlanma imkânlarının verilmesi
 • Ormanlardan sürekli yararlanma altyapısının oluşturulması
 • Mevcut ormanların bakım, gençleştirme ve iyileştirilmesi
 • Verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi
 • Mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması
 • Mevcut ormanlardan en üst düzeyde faydalanma imkânı sağlamak
 • Güncel ormancılık sorunları ve bunlara çözüm üretebilme altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Fiziki Altyapı ve Laboratuvar İmkanları

Yeterli sayıda modern derslikler, Ormancılık Uygulama Laboratuvarı (incelemek için tıklayınız),Ahşap Malzemeler Laboratuvarı (https://cmyo.beun.edu.tr/haberler/caycuma-meslek-yuksekokulu-laboratuvar-alt-yapisi-gucleniyor.html ), 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı, Tasarım Bölümü ile ortak kullanılan Mobilya Dekorasyon-Ahşap Oyuncak Atölyesi, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerinin daha iyi öğrenim görebilmeleri için öğrencilere sağlanan imkânlardandır.

Eğitim

Eğitim dili Türkçe olup; 2 yıllık-4 yarıyıllık ön lisans eğitimini kapsar.
Ayrıca isteyen öğrenci 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi görebilirler.

İstihdam Olanakları

Ormancılık ve Orman ürünleri programı mezunları, Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı (Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar.
Özel sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarda ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde etüt ve envanter çalışmalarında görev alabileceklerdir.

Dikey Geçiş İmkânları

Bu Programdan mezun olacak öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Orman Fakültelerindeki, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak mezun olduktan sonra Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Orman Mühendisi veya Orman Endüstri Mühendisi unvanını elde etme hakkına sahiptirler. Bunun yanı sıra çalıştıkları işyerlerinde gösterdikleri performansa edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev yapabilirler.

Etkinlikler

Orman Teşkilatının Ormancılık Öğrencileriyle Buluşması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fidan Dikimi

Geleneksel Abant Tabiat Parkı Teknik Gezisi

Ders Uygulamaları

Dünya Su ve Ormancılık Günü

Arboretum ve Tarihi Anadolu Palamut Meşesi Teknik Gezisi

Geleneksel Fidanlık Gezisi

Kişisel Gelişim Konferansı “Hangi Patron Beni İşe Almayacakmış Şaşarım”

Geleneksel Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Gezisi

İŞKUR-İş Arama Becerileri ve CV Hazırlama

Kariyet.Net-“Kariyer Tüyoları”

Fıstıkçamı Ağaçlandırma çalışmaları

21 Mart Ormancılık Günü Etkinlikleri


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin