Öğrenci

Dilekçe Ve Formlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
*Genel amaçlı dilekçe örneği, mazeret sınavı başvuru dilekçesi, tek ders sınavı başvuru dilekçesi, limit-üstü ders alma dilekçesi, sınav notuna itiraz dilekçesi, kayıt dondurma dilekçesi....
*Ders muafiyeti başvurusu yapacak öğrenciler genel amaçlı dilekçeyi doldurup, ekine imzalı-onaylı transkipt ve ders içerikleri eklemelidir.

Öğrenci kimlik kartı kaybedildi ise kimlik kartı bedelinin (15.- TL) bankaya yatırılması ve dekontunun dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.


Herhangi bir sebeple, Yüksekokulumuzdaki kaydını silmek isteyen öğrencilerin kayıt silme dilekçesi doldurmaları, mavi kalemle ıslak imzalı olarak elden bizzat veya kargo ile Yüksekokulumuza teslim etmeleri gerekmektedir.


Faks ile kayıt silme dilekçesi kabul edilmeyecektir.


Öğrenci kimlik kartı ve varsa kütüphaneden aldıkları kitapları da dilekçe ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.Mezun öğrencilerimizin diplomalarını alabilmeleri için Yüksekokulumuza şahsen veya diplomasını almak üzere noter tasdikli vekalet verdiği kişi tarafından başvurmaları gerekmektedir. Mevzuat gereğince kargo ile diploma teslimine son verilmiştir.

ZBEÜ Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönerge
Madde 5/k: "Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir."

Mezun öğrencilerimizin Üniversitemiz Mezun Portalına kaydolması gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız.

Mezunlar e-devlet üzerinden de Mezuniyet Belgesi alabilmektedir.

Diploma bürosu irtibat 0372 642 66 01-5154

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin